CAR T-celtherapie bij borstkanker?

Sinds het voorjaar van 2020 wordt CAR T-celtherapie vergoed via de basisverzekering. Het is een zeer dure behandeling van ongeveer €330.000,-. Tijdens de CAR T-celtherapie worden cellen van het eigen afweersysteem ingezet om de agressieve kankercellen te bestrijden. In wezen word je eigen lichaam dus ingezet om de tumor te bestrijden. Tot op heden is deze innovatieve en levensreddende vorm van immuuntherapie enkel beschikbaar voor patiënten met een agressieve vorm van lymfeklierkanker, waarbij normale behandelingen niet meer aanslaan. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van CAR T-celtherapie bij andere soorten van kanker, waaronder borstkanker. Zou dit ook iets kunnen zijn voor uitbehandelde vrouwen met borstkanker?

Wat is CAR T-celtherapie?

CAR T-celtherapie staat voor Chimere Antigeen Receptor T-cel. De therapie zorgt ervoor dat de eigen bloedlichaampjes de tumorcellen gaan aanvallen. Deze therapie zorgt er dus eigenlijk voor dat je eigen lichaam in staat wordt gebracht om vanuit zichzelf de ziekte ‘op te ruimen’. Deze witte bloedlichamen worden in een lab genetisch gemodificeerd en ingebracht bij de patiënt. Vervolgens gaat het lichaam van de patiënt aan de slag met het ‘verwijderen’ van de tumor. Op dit moment worden deze cellen nog in de Verenigde Staten gekweekt. Maar een subsidie moet het mogelijk maken om deze modificatie ook in Nederland te laten plaatsvinden.

Miljoenensubsidie

Een CAR T-celtherapie kost ongeveer €330.000 per persoon. Dit is een flink bedrag voor een behandeling die tot begin 2020 niet mogelijk was in Nederland. Voor die tijd moesten patiënten afreizen naar de Verenigde Staten om deze therapie uit te laten voeren. Dit resulteerde in lange wachttijden en onvoorziene reis-en verblijfkosten.

In 2019 ontving Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een miljoenensubsidie van Zorginstituut Nederland en zorginnovator ZonMW. Deze 30 miljoen euro maakte het mogelijk om de CAR T-celtherapie naar Nederland te halen. Zoals gezegd is deze therapie voor nu enkel beschikbaar voor patiënten met een agressieve vorm van lymfeklierkanker, een ziekte die jaarlijks ongeveer 1700 Nederlanders treft.

Deze subsidie moet er ook voor zorgen dat de kosten voor een dergelijke behandeling significant teruggeschroefd worden. Zo moeten de kosten voor CAR T-celtherapie van €330.000, naar ongeveer €80.000 per patiënt dalen. Door het centraliseren van de gekweekte cellen heeft de patiënt niet meer te maken met lange wachttijden. De tijd om te wachten op therapie hebben uitbehandelde kankerpatiënten niet.

Naast de eerste stappen in het mogelijk maken van deze therapie in Nederland, wordt de subsidie ook ingezet om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van therapie bij andere vormen van kanker. Deze therapie zou in de toekomst een oplossing kunnen zijn voor vrouwen met borstkanker, die bij andere behandelmethodes niet meer gebaat zijn.

De toekomst van CAR T-celtherapie

Met het geld van de subsidie gaat onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van CAR T-celtherapie bij vrouwen met borstkanker. In theorie zou deze therapie een goede uitkomst kunnen zijn voor vrouwen waarbij de normale behandelingen niet meer aanslaan. Er moet echter nog veel onderzoek gedaan worden om te kijken of dit in de toekomst ook daadwerkelijk mogelijk is. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van CAR T-celtherapie houden wij u uiteraard op de hoogte!

 

Bronnen: https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020/09/24/car-t-cellen-veelbelovende-zorg, https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/kankerinstituut/patientcare/behandelingen/car-t-celtherapie