Missie & visie

De formele doelen en concrete acties van Stichting Supervrouw

Stichting Supervrouw is officieel in februari 2020 opgericht en staat sindsdien ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onze activiteiten staan in het teken van vrouwen met borstkanker. Zij zijn in onze optiek Supervrouwen omdat ze oceanen hebben overgestoken, ze hebben hard gezwommen om de overkant te halen. Dit initiatief neemt jou mee in het proces van vallen en opstaan. Bovendien is onze stichting voor iedereen toegankelijk, want je hoeft niet per se ziek te zijn om je te laten inspireren door hun verhalen. Wel hebben we als voornaamste uitgangspunt dat we deze doelgroep willen helpen en ondersteunen. Je kunt bij ons o.a. terecht voor tips en informatie van ervaringsdeskundigen en lotgenoten. Eén van de doelen van de Stichting Supervrouw is het uitdragen van kennis over de nasleep van het behandeltraject en hoe je meer de regie kunt nemen tijdens en na het behandeltraject. Én hoe je meer de regie kunt nemen bij de vaak overgebleven restklachten. Naast het delen van kennis en informatie willen we onze doelgroep actief helpen.

Missie

Stichting Supervrouw is er voor iedere vrouw die hulp nodig heeft bij (rest)klachten tijdens en na de diagnose borstkanker. We bieden financiële tegemoetkoming voor stamceltherapie in het buitenland en andere zaken die niet worden vergoed door WMO of de ziektekostenverzekeringen. Daarnaast heeft stichting Supervrouw als doel om vrouwen en andere belanghebbenden te informeren met relevante informatie omtrent borstkanker.

Visie

Stichting Supervrouw heeft een duidelijk doel voor ogen: binnen 5 jaar, 100 vrouwen helpen met het krijgen van stamceltherapie. Dat komt neer op 20 vrouwen per jaar. We willen deze visie verwezenlijken door verschillende inzamelacties te houden, producten te verkopen en donateurs te werven. Stichting Supervrouw wil haar steentje bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen in het kader van restklachten tijdens en na borstkanker.