Met de Early Warning Scan is borstkanker veel sneller op te sporen

Met de ontwikkeling van de Early Warning Scan staat de vroegtijdige opsporing van borstkanker aan de vooravond van een technische revolutie. Met de ontwikkeling van deze scan moet het namelijk mogelijk zijn om borstkanker veel vroeger op te sporen. Op dit moment is borstkanker op twee manieren op te sporen. Bij het constateren van een abnormaliteit aan de borst of tijdens een mammografie. Het probleem is echter dat wanneer er een abnormaliteit zoals een knobbel of harde plek gevonden wordt, de tumor vaak al dusdanig is ontwikkeld dat preventieve maatregelen niet meer mogen baten. Daarnaast werkt een mammografie enkel tijdens de menopauze en daarom worden enkel vrouwen van boven de 50 jaar opgeroepen voor het onderzoek.

Wat is de Early Warning Scan?

De Early Warning Scan is een pijnloze scan die borstkanker vroegtijdig op kan sporen. Deze scan werd ontwikkeld door Tom Sanders. Hij kwam op het idee van de scan toen er bij zijn vrouw borstkanker werd geconstateerd. Zij werd opgeroepen voor een bevolkingsonderzoek en daar kwam niets uit. Er was geen teken van borstkanker te vinden. Ze had blijkbaar wel. Dit was het teken voor Tom om te beginnen met het ontwikkelen van de Early Warning Scan. Hij had een bedrijf in 3D technologie en was verbaasd dat deze techniek nog niet werd ingezet bij het opsporen van borstkanker.

De scan bestaat uit een plaat met 52 kleine camera’s en 25 projectors die in het apparaat gemonteerd zijn. Deze zien, zonder dat de borst aangeraakt wordt, of er abnormaliteiten te vinden zijn. Je kunt het vergelijken met een video die de scan heeft gemaakt van een draaiende auto: met het blote oog is niet te zien dat de motor draait, maar de cameras en sensoren nemen van buitenaf wel activiteit weer.

Traditionele opsporingsmethoden

Tot op heden is het voor een vrouw alleen mogelijk om borstkanker op te sporen via een zogehete mammografie. Bij deze manier van borstkankeronderzoek wordt de borst tussen twee platen geplet, om het landschap van de borst in kaart te brengen. Hier worden dan meestal oneffendheden op gezien, maar zoals het geval was bij de vrouw van Tom, is dat niet altijd het geval. Naast de mammografie is het ook mogelij kom jezelf te controleren, de video over jezelf controleren vind je hier.

Het probleem bij het zelfonderzoek is dat wanneer er plekjes worden gevonden, dat de tumor dan vaak al een dusdanige grootte heeft bereikt dat preventieve maatregelen niet meer beschikbaar zijn. De tumor is dan vaak al verder dan alleen de melkgangen en er zal moeten gekeken worden naar eventuele uitzaaiingen en de beste behandelmethodes.

Het moet zo normaal worden als een tandartsenbezoek

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Early Warning Scan op grote schaal wordt ingezet. De droom is dat een scan met dit apparaat zo normaal wordt als een bezoekje aan de tandarts. Stichting YvYa zet zich in voor het gebruik van de Early Warning Scan en werd opgericht door de vrouw van Tom Sanders, Paulette. Ze willen zich vooral gaan focussen op jonge vrouwen die nog niet in aanmerking komen bij een bevolkinsgonderzoek waar een mammografie afgenomen kan worden. Op 1 september is het eerste prototype van de Early Warning Scan aan het grote publiek gepresenteerd.

 

Bronnen: https://www.ed.nl/eindhoven/met-dit-apparaat-kan-borstkanker-straks-pijnloos-en-in-een-vroeg-stadium-worden-opgespoord-een-mijlpaal~a206df1d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2 , https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3276882/borstkankeronderzoek-moet-zoiets-worden-als-naar-de-tandarts-gaan