Doneren

Doneren eenmalig

Op 13-02-2020 is Stichting Supervrouw officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onze activiteiten staan in het teken van vrouwen met borstkanker. We ondersteunen onder andere in de kosten die niet vallen onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de ziektekostenverzekering. Stamceltherapie kan de restklachten na het behandeltraject sterk verminderen. Een stamcelbehandeling valt helaas niet onder de dekking van een ziektekostenverzekering, noch onder andere potjes en dient een pati?nt zelf te betalen.

Op allerlei manieren realiseren we onze doelen door met onze vrijwilligers te gaan collecteren, deel te nemen aan sportactiviteiten zoals de Vestingloop waarbij bedrijven ons gesponsord hebben, maar ook hebben we een aantal artikelen in onze eigen shop die 100% ten goede komen aan de Stichting. We zijn ontzettend trots dat we als Stichting een samenwerking hebben opgezet met een kliniek waar stamceltherapie wordt aangeboden zodat we vrouwen met restklachten deze behandeling en begeleiding kunnen aanbieden. Maar helaas, de kosten van stamceltherapie zijn hoog en worden niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Wij zijn daarom geheel afhankelijk van giften. Voor bedrijven is een donatie aftrekbaar. Draag jij onze Stichting een warm hart toe en kunnen we rekenen op jouw steun?

 5,00 1.000,00

Transparantie

De opbrengst komt ten goede aan onze stichting.