Stamceltherapie

Hoe werkt de behandeling?

Stamceltherapie betreft het inbrengen van cellen ter vervanging van afwezige of defecte cellen in bloed, weefsels of organen. Dit kan effectief zijn bij klachten na chemotherapie of bestraling. Het inbrengen van stamcellen kan zelfs zo effectief zijn, dat de klachten voor wel 80% afnemen. Door beperkingen vanuit het ministerie van Volksgezondheid is stamceltherapie momenteel enkel toegankelijk via kostbare trajecten in het buitenland die het nodige doorzettingsvermogen vragen. Stichting Supervrouw heeft dit mogelijk gemaakt. Stamceltherapie is een vrij eenvoudige behandeling met weinig bijwerkingen. Bij Stichting Supervrouw richten we ons op klachten na het behandeltraject van borstkanker. Sheila (oprichter Stichting) heeft deze behandeling ondergaan toen ze na haar behandeltraject (HERS2+) veel klachten overhield. Variërend van neuropathie, vermoeidheid, cognitieve stoornissen en bestralingspijn. Zij heeft ervaren dat na de behandeling met stamceltherapie de restklachten zijn verminderd.

Wil jij in aanmerking komen voor de stamceltherapie?

Natuurlijk willen we deze behandeling voor iedereen met (rest)klachten beschikbaar maken. Het is daarom zeker mogelijk om de Stichting te contacteren wanneer je een andere ziekte hebt of hebt gehad. De tegemoetkoming die wij als Stichting geven is wel specifiek voor de doelgroep van ex-borstkankerpatiënten. Maar we stellen onze begeleiding beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft. De kosten van het traject komen dan voor eigen rekening. Omdat de Stichting geen winstoogmerk heeft zijn deze kosten aanzienlijk lager dan de reguliere prijzen voor stamceltherapie.