Toekomst van borstkankerbehandeling

De toekomst van borstkankerbehandeling

Tijdens de behandeling van borstkanker wil je natuurlijk zo goed mogelijk geholpen worden. Om te zorgen dat de behandeling zo goed mogelijk aanslaat, is er in veel gevallen DNA-onderzoek beschikbaar. DNA-onderzoek is een manier om de exacte verschillen tussen de tumor en je normale DNA te vinden. Door deze afwijkingen in de tumor in kaart te brengen, kan de behandelend arts een behandeling voorschrijven die het best werkt om de tumor te bestrijden, zonder teveel schade aan omliggende delen van het lichaam aan te brengen.

Soorten borstkanker en DNA onderzoek

Technisch gezien is DNA-onderzoek bij ieder type borstkanker mogelijk. Wel hangt de optie voor DNA-onderzoek af van het stadium waar de tumor zich in bevindt. Kanker dat zich in een vroeg stadium bevindt, bijvoorbeeld, is niet gebaat bij DNA-onderzoek. Dit onderzoek kan nog niets zeggen over het nut van een operatie of bestraling. In gevallen van vroeg ontdekte kanker gaat de voorkeur uit naar bestraling of operatie, omdat de kans op genezing in dit stadium van de ziekte nog groot is. Bij mensen met een gevorderde of uitgezaaide vorm van borstkanker waarbij doelgerichte therapie kan aanslaan, is DNA-onderzoek wel nuttig.

Hoe werkt DNA onderzoek?

Om de deur naar DNA-onderzoek te openen, is contact met je behandelend arts belangrijk. Bespreek of het DNA-onderzoek voor jouw type borstkanker nuttig is. Als het traject gestart wordt, dient er een buisje bloed en een stukje tumorweefsel afgenomen te worden. Dit gebeurt in het ziekenhuis. Na het afnemen van zowel bloed en weefsel, worden deze doorgestuurd naar een speciaal lab dat gespecialiseerd is in DNA-onderzoek. In dit lab wordt het DNA van de tumor naast dat van het bloed gelegd. Aangezien je bloed onaangetast DNA bevat, is iedere verandering die zich in het tumorweefsel bevindt van toepassing op de behandelmethode. Via een softwaresysteem wordt het tumorweefsel vergeleken met het bloed, waarna de verschillen op zijn beurt weer worden vergeleken met alle beschikbare behandelmethode. Op deze manier is het mogelijk om, samen met de arts, tot een zo goed mogelijke behandeling te komen.

Is het iets voor mij?

Om te bepalen of DNA-onderzoek en de aansluitende gerichte behandelingsmethode geschikt is voor jou, heeft te maken met verschillende factoren. Zo is bijvoorbeeld het stadium van de tumor van groot belang in de beslissing om deel te nemen aan DNA-onderzoek. Voor veel mensen kan DNA-onderzoek een goede oplossing zijn om de tumor zo goed mogelijk te behandelen. Kijk hier hoe het in zijn werk gaat: Infographic uitleg compleet DNA-onderzoek Later deze maand volgt er een interview met een Internist-Oncoloog die ons nog meer gaat vertellen over dit onderwerp.

Bronvermelding: https://oncoact.nl/hoe-werkt-oncoact/#video1 , https://www.kanker.nl/kankersoorten/borstkanker/behandelingen/doelgerichte-therapie-bij-borstkanker, https://www.catharinaziekenhuis.nl/dna-profiel-steeds-belangrijker-om-juiste-chemotherapie-voor-te-schrijven/, https://www.kanker.nl/algemene-onderwerpen/dna-onderzoek-bij-mensen-met-kanker/hoe-werkt-dna-onderzoek/veelgestelde-vragen-over-dna-onderzoek , https://oncoact.nl/patient/